Wat is peer evaluation?

Peer evaluation is een belangrijk onderdeel van je opleiding maar ook voor je toekomst na je studies.  Peer evaluation omvat alles dat te maken heeft met het beoordelen van je medestudenten. Bij peer review ga je het werk van een medestudent evalueren en bij peer assessment ga je jouw groepsleden beoordelen. Dit laatste kan op heel wat manieren gebeuren. Zo is er vaak een tussentijdse beoordeling of moeten jullie elk apart een mondeling examen afleggen. Wat de vorm ook is, uiteindelijk leidt jullie onderlinge beoordeling ertoe dat niet iedereen hetzelfde eindresultaat zal behalen.