Hoe gebruik je bronnen?

Een belangrijk onderdeel van wetenschappelijk schrijven is bronvermelding. Als je duidelijk weergeeft waar je bepaalde standpunten of conclusies vandaan haalt, dan kan een geïnteresseerde lezer gemakkelijk verder onderzoek doen naar je onderwerp. Zo gaat de wetenschap vooruit. Er is niemand die alles kan gelezen hebben dat gepubliceerd is, maar via duidelijke bronvermelding helpen we elkaar mooi op weg.

Je verwijst naar een bron in je tekst als je ideeën of resultaten uit die bron vermeldt. Alle bronnen waarnaar je in je tekst hebt verwezen, worden op het einde nog eens opgelijst.Er bestaan vaste richtlijnen om naar bronnen te verwijzen in de tekst en op het einde in je referentielijst, zoals APA, IEEE, Harvard en Chicago. Afhankelijk van je opleiding en promotor kan dat verschillen.

Wees consistent
Zorg ervoor dat je verwijzingen consistent en uniform zijn. Kies één refereerstijl en houdt je daar minutieus aan. Het enige wat je moet doen is aandachtig en zorgvuldig te werk gaan.