Hoe hanteer je een academische taal?

Een heldere structuur is onontbeerlijk voor een goede wetenschappelijke tekst, maar zeker niet voldoende. Je moet ook een goede en academische schrijfstijl hebben. Wetenschappelijke teksten hebben een specifieke schrijfstijl die je moet gebruiken om onderbouwd en overtuigend over te komen.

Academisch schrijven is niet eenvoudig voor aspirerende wetenschappers. Besteed dan ook genoeg zorg aan je taalgebruik! Neem er een Nederlandstalig wetenschappelijk artikel bij en let eens op de formuleringen en zinsbouw. Neem de commentaar van je begeleiders ter harte en wees kritisch voor jezelf.

Herlees zelf grondig op spellingsfouten. Als je niet zeker bent hoe je iets schrijft, zoek het dan op. Gok niet gewoon. Let ook op de befaamde dt-fouten. Ze verschijnen sneller dan je denkt en doen afbreuk aan je geloofwaardigheid.